Arabiska för fröken, miss

'aanisa
ﺁﻧِﺴَﺔ
fröken, miss – femininum singular

Det arabiska ordet för fröken, miss uttalas 'aanisa och skrivs ﺁﻧِﺴَﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fröken, miss består av de arabiska bokstäverna alef som skrivs och uttalas , nun som skrivs och uttalas n och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fröken, miss

Alla bokstäver i fröken, miss

ﺁﻧِﺴَﺔ
ﻧـ
ـﺴـ
ـﺔ
 
ﻧـ
ـﺴـ
ـﺔ
 
ـﺂ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺔ
 
'aa
nun
n
sin
s
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för fröken, miss består av: Bokstaven som skrivs ﺁ och uttalas 'aa. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺁﻧِﺴَﺔ och uttalas 'aanisa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver