Arabiska för erbjudande, introduktion, presentation

taqdiim
ﺗَﻘﺪِﻳﻢ
erbjudande, introduktion, presentation – maskulinum singular

Det arabiska ordet för erbjudande, introduktion, presentation uttalas taqdiim och skrivs ﺗَﻘﺪِﻳﻢ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet erbjudande, introduktion, presentation

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet erbjudande, introduktion, presentation består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, dal som skrivs och uttalas d och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med erbjudande, introduktion, presentation

Alla bokstäver i erbjudande, introduktion, presentation

ﺗَﻘﺪِﻳﻢ
ﺗـ
ـﻘـ
ـﺪ
ﻳـ
ـﻢ
 
ﺗـ
ـﻘـ
ـﺪ
ﻳـ
ـﻢ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺪ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ta
t
qaf
q
dal
d
ya
y
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för erbjudande, introduktion, presentation består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﻘﺪِﻳﻢ och uttalas taqdiim.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för erbjudande, introduktion, presentation

taf3iil blir taqdiim

Vi har sett att det arabiska ordet för erbjudande, introduktion, presentation skrivs ﺗَﻘﺪِﻳﻢ och uttalas taqdiim. Ordet följer mönstret verbalnomen form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen taf3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är taf3iil och ordets rotbokstäver är q, d och m, blir ordet taqdiim.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som erbjudande, introduktion, presentation