Arabiska för tillåten

masmuuH
ﻣَﺴﻤُﻮﺡ
tillåten – maskulinum singular

Det arabiska ordet för tillåten uttalas masmuuH och skrivs ﻣَﺴﻤُﻮﺡ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tillåten består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, mim som skrivs och uttalas m och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tillåten

Alla bokstäver i tillåten

ﻣَﺴﻤُﻮﺡ
ﻣـ
ـﺴـ
ـﻤـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﺴـ
ـﻤـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﻮ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
mim
m
sin
s
mim
m
waw
w
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för tillåten består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ och uttalas H och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺴﻤُﻮﺡ och uttalas masmuuH.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för tillåten

maf3uul blir masmuuH

Vi har sett att det arabiska ordet för tillåten skrivs ﻣَﺴﻤُﻮﺡ och uttalas masmuuH. Ordet följer mönstret passivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3uul och ordets rotbokstäver är s, m och H, blir ordet masmuuH.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som tillåten