Arabiska för förlåta, ursäkta, vara tolerant

saamaHa
ﺳَﺎﻣَﺢَ
förlåta, ursäkta, vara tolerant – dåtid han
yusaamiHu
ﻳُﺴَﺎﻣِﺢُ
förlåta, ursäkta, vara tolerant – nutid han

Det arabiska verbet för att förlåta, ursäkta, vara tolerant skrivs ﺳَﺎﻣَﺢَ och uttalas saamaHa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺴَﺎﻣِﺢُ och uttalas yusaamiHu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förlåta, ursäkta, vara tolerant består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, mim som skrivs och uttalas m och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förlåta, ursäkta, vara tolerant

Alla bokstäver i förlåta, ursäkta, vara tolerant

ﺳَﺎﻣَﺢَ
ﺳـ
ـﺎ
ﻣـ
ـﺢ
 
ﺳـ
ـﺎ
ﻣـ
ـﺢ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
sin
s
alef
mim
m
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för förlåta, ursäkta, vara tolerant består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺢ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺳَﺎﻣَﺢَ och uttalas saamaHa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för förlåta, ursäkta, vara tolerant

faa3ala blir saamaHa

Vi har sett att det arabiska ordet för förlåta, ursäkta, vara tolerant skrivs ﺳَﺎﻣَﺢَ och uttalas saamaHa. Ordet följer mönstret verb form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3ala och ordets rotbokstäver är s, m och H, blir ordet saamaHa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som förlåta, ursäkta, vara tolerant

Böjningsformer av förlåta, ursäkta, vara tolerant

dåtid
nutid
han
saamaHa
ﺳَﺎﻣَﺢَ
han - dåtid
yusaamiHu
ﻳُﺴَﺎﻣِﺢُ
han - nutid
hon
saamaHat
ﺳَﺎﻣَﺤَﺖ
hon - dåtid
tusaamiHu
ﺗُﺴَﺎﻣِﺢُ
hon - nutid
jag
saamaHtu
ﺳَﺎﻣَﺤﺖُ
jag - dåtid
'usaamiHu
ﺃُﺳَﺎﻣِﺢُ
jag - nutid