Arabiska för dag

nahaar
ﻧَﻬَﺎﺭ
dag – maskulinum singular

Det arabiska ordet för dag uttalas nahaar och skrivs ﻧَﻬَﺎﺭ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet dag

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet dag består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, ha som skrivs och uttalas h och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med dag

Alla bokstäver i dag

ﻧَﻬَﺎﺭ
ﻧـ
ـﻬـ
ـﺎ
 
ﻧـ
ـﻬـ
ـﺎ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺎ
ـﺮ
 
nun
n
ha
h
alef
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för dag består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻧَﻬَﺎﺭ och uttalas nahaar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för dag

fa3aal blir nahaar

Vi har sett att det arabiska ordet för dag skrivs ﻧَﻬَﺎﺭ och uttalas nahaar. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3aal och ordets rotbokstäver är n, h och r, blir ordet nahaar.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som dag