Arabiska för flexibilitet

muruuna
ﻣُﺮُﻭﻧَﺔ
flexibilitet – femininum singular

Det arabiska ordet för flexibilitet uttalas muruuna och skrivs ﻣُﺮُﻭﻧَﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet flexibilitet består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs ﻡ och uttalas m, ra som skrivs ﺭ och uttalas r och nun som skrivs ﻥ och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med flexibilitet

Alla bokstäver i flexibilitet

ﻣُﺮُﻭﻧَﺔ
ﻣـ
ـﺮ
ﻧـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﺮ
ﻧـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
ـﻮ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺔ
 
mim
m
ra
r
waw
w
nun
n
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för flexibilitet består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣُﺮُﻭﻧَﺔ och uttalas muruuna.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för flexibilitet

fu3uula blir muruuna

Vi har sett att det arabiska ordet för flexibilitet skrivs ﻣُﺮُﻭﻧَﺔ och uttalas muruuna. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3uula där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3uula och ordets rotbokstäver är m, r och n, blir ordet muruuna.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som flexibilitet