Arabiska för komponent

3unSur
ﻋُﻨﺼُﺮ
komponent – maskulinum singular

Det arabiska ordet för komponent uttalas 3unSur och skrivs ﻋُﻨﺼُﺮ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: fler än tre rötter

Alla bokstäver i komponent

ﻋُﻨﺼُﺮ
ﻋـ
ـﻨـ
ـﺼـ
ـﺮ
 
ﻋـ
ـﻨـ
ـﺼـ
ـﺮ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺮ
 
ayn
3
nun
n
Sad
S
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för komponent består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r. Ordet skrivs därför ﻋُﻨﺼُﺮ och uttalas 3unSur.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver