Arabiska för utforskare

baaHith
ﺑَﺎﺣِﺚ
utforskare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för utforskare uttalas baaHith och skrivs ﺑَﺎﺣِﺚ.

Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet utforskare består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, Ha som skrivs och uttalas H och tha som skrivs och uttalas th. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med utforskare

Alla bokstäver i utforskare

ﺑَﺎﺣِﺚ
ﺑـ
ـﺎ
ﺣـ
ـﺚ
 
ﺑـ
ـﺎ
ﺣـ
ـﺚ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺎ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
 
beh
b
alef
Ha
H
tha
th
 
 
Det arabiska ordet för utforskare består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ـﺚ ) och uttalas th och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺑَﺎﺣِﺚ och uttalas baaHith.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för utforskare

faa3il blir baaHith

Vi har sett att det arabiska ordet för utforskare skrivs ﺑَﺎﺣِﺚ och uttalas baaHith. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är b, H och th, blir ordet baaHith.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som utforskare