Utforskare

baaHith
ﺑَﺎﺣِﺚ
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip verbform 1
Viktiga bokstäver: b () H () th ()

Besläktade ord

Ordets tre viktigaste bokstäver kallas rotbokstäver. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.
Lär dig mer om arabiska rotsystemet

Alla bokstäver

 
 
ـﺐ
ـﺒـ
ﺑـ
ـﺎ
ـﺢ
ـﺤـ
ﺣـ
ـﺚ
ـﺜـ
ﺛـ
 
beh
alef
 
Ha
tha
th 
 
 
Ovan kan du se ordets 4 bokstäver, både hur de ser ut när de sitter ihop i ordet och hur de ser ut självständigt.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver