Arabiska för isolering

infiraad
ﺍِﻧﻔِﺮَﺍﺩ
isolering – maskulinum singular

Det arabiska ordet för isolering uttalas infiraad och skrivs ﺍِﻧﻔِﺮَﺍﺩ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet isolering består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, ra som skrivs och uttalas r och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med isolering

Alla bokstäver i isolering

ﺍِﻧﻔِﺮَﺍﺩ
ﻧـ
ـﻔـ
ـﺮ
 
ﻧـ
ـﻔـ
ـﺮ
 
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺮ
ـﺎ
ـﺪ
 
alef
nun
n
fa
f
ra
r
alef
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för isolering består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﻧﻔِﺮَﺍﺩ och uttalas infiraad.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för isolering

infi3aal blir infiraad

Vi har sett att det arabiska ordet för isolering skrivs ﺍِﻧﻔِﺮَﺍﺩ och uttalas infiraad. Ordet följer mönstret verbalnomen form 7. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen infi3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är infi3aal och ordets rotbokstäver är f, r och d, blir ordet infiraad.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som isolering