Arabiska för individualisera, separera

farrada
ﻓَﺮَّﺩَ
individualisera, separera – dåtid han
yufarridu
ﻳُﻔَﺮِّﺩُ
individualisera, separera – nutid han

Det arabiska verbet för att individualisera, separera skrivs ﻓَﺮَّﺩَ och uttalas farrada i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻔَﺮِّﺩُ och uttalas yufarridu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet individualisera, separera består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, ra som skrivs och uttalas r och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med individualisera, separera

Alla bokstäver i individualisera, separera

ﻓَﺮَّﺩَ
ﻓـ
ـﺮ
 
ﻓـ
ـﺮ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺮ
ـﺪ
 
fa
f
ra
r
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för individualisera, separera består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻓَﺮَّﺩَ och uttalas farrada.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för individualisera, separera

fa33ala blir farrada

Vi har sett att det arabiska ordet för individualisera, separera skrivs ﻓَﺮَّﺩَ och uttalas farrada. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är f, r och d, blir ordet farrada.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som individualisera, separera

Böjningsformer av individualisera, separera

dåtid
nutid
han
farrada
ﻓَﺮَّﺩَ
han - dåtid
yufarridu
ﻳُﻔَﺮِّﺩُ
han - nutid
hon
farradat
ﻓَﺮَّﺩَﺕ
hon - dåtid
tufarridu
ﺗُﻔَﺮِّﺩُ
hon - nutid
jag
farradtu
ﻓَﺮَّﺩﺕُ
jag - dåtid
'ufarridu
ﺃُﻓَﺮِّﺩُ
jag - nutid