Böjningsformer av verbet 'att vara isolerad'


nutid
dåtid
subjunktiv
jussiv
jag
'atafarradu
أَتَفَرَّدُ
jag - nutid
tafarradtu
تَفَرَّدتُ
jag - dåtid
'atafarrad
أَتَفَرَّد
jag - subjunktiv
'atafarrad
أَتَفَرَّد
jag - jussiv
du (m)
tatafarradu
تَتَفَرَّدُ
du (m) - nutid
tafarradta
تَفَرَّدتَ
du (m) - dåtid
tatafarrad
تَتَفَرَّد
du (m) - subjunktiv
tatafarrad
تَتَفَرَّد
du (m) - jussiv
du (f)
tatafarradiina
تَتَفَرَّدِينَ
du (f) - nutid
tafarradti
تَفَرَّدتِ
du (f) - dåtid
tatafarradii
تَتَفَرَّدِي
du (f) - subjunktiv
tatafarradii
تَتَفَرَّدِي
du (f) - jussiv
han
yatafarradu
يَتَفَرَّدُ
han - nutid
tafarrada
تَفَرَّدَ
han - dåtid
yatafarrad
يَتَفَرَّد
han - subjunktiv
yatafarrad
يَتَفَرَّد
han - jussiv
hon
tatafarradu
تَتَفَرَّدُ
hon - nutid
tafarradat
تَفَرَّدَت
hon - dåtid
tatafarrad
تَتَفَرَّد
hon - subjunktiv
tatafarrad
تَتَفَرَّد
hon - jussiv
vi
natafarradu
نَتَفَرَّدُ
vi - nutid
tafarradnaa
تَفَرَّدنَا
vi - dåtid
natafarrad
نَتَفَرَّد
vi - subjunktiv
natafarrad
نَتَفَرَّد
vi - jussiv
ni (m)
tatafarraduuna
تَتَفَرَّدُونَ
ni (m) - nutid
tafarradtum
تَفَرَّدتُم
ni (m) - dåtid
tatafarraduu
تَتَفَرَّدُوا
ni (m) - subjunktiv
tatafarraduu
تَتَفَرَّدُوا
ni (m) - jussiv
ni (f)
tatafarradna
تَتَفَرَّدنَ
ni (f) - nutid
tafarradtunna
تَفَرَّدتُنَّ
ni (f) - dåtid
tatafarradna
تَتَفَرَّدنَ
ni (f) - subjunktiv
tatafarradna
تَتَفَرَّدنَ
ni (f) - jussiv
de (m)
yatafarraduuna
يَتَفَرَّدُونَ
de (m) - nutid
tafarraduu
تَفَرَّدُوا
de (m) - dåtid
yatafarraduu
يَتَفَرَّدُوا
de (m) - subjunktiv
yatafarraduu
يَتَفَرَّدُوا
de (m) - jussiv
de (f)
yatafarradna
يَتَفَرَّدنَ
de (f) - nutid
tafarradna
تَفَرَّدنَ
de (f) - dåtid
yatafarradna
يَتَفَرَّدنَ
de (f) - subjunktiv
yatafarradna
يَتَفَرَّدنَ
de (f) - jussiv
ni två
tatafarradaani
تَتَفَرَّدَانِ
ni två - nutid
tafarradtumaa
تَفَرَّدتُمَا
ni två - dåtid
tatafarradaa
تَتَفَرَّدَا
ni två - subjunktiv
tatafarradaa
تَتَفَرَّدَا
ni två - jussiv
de två (m)
yatafarradaani
يَتَفَرَّدَانِ
de två (m) - nutid
tafarradaa
تَفَرَّدَا
de två (m) - dåtid
yatafarradaa
يَتَفَرَّدَا
de två (m) - subjunktiv
yatafarradaa
يَتَفَرَّدَا
de två (m) - jussiv
de två (f)
tatafarradaani
تَتَفَرَّدَانِ
de två (f) - nutid
tafarradataa
تَفَرَّدَتَا
de två (f) - dåtid
tatafarradaa
تَتَفَرَّدَا
de två (f) - subjunktiv
tatafarradaa
تَتَفَرَّدَا
de två (f) - jussiv

Verb i dåtid böjs genom att slutet ändras.

Verb i nutid böjs genom att både början och slutet av ordet ändras.

Den vanligaste nutidsformen är imperfekt indikativ, den kallas jag bara nutid i tabellen ovan.

Subjunktiv (som även kallas imperfekt subjunkiv) används efter subjunktivpartiklarna att och kommer inte att.

Jussiv (som även kallas imperfekt jussiv) används bland annat efter partikeln lam för att negera dåtid.

Imperativ används vid uppmaningar.