Arabiska för vara isolerad

tafarrada
ﺗَﻔَﺮَّﺩَ
vara isolerad – dåtid han
yatafarradu
ﻳَﺘَﻔَﺮَّﺩُ
vara isolerad – nutid han

Det arabiska verbet för att vara isolerad skrivs ﺗَﻔَﺮَّﺩَ och uttalas tafarrada i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﻔَﺮَّﺩُ och uttalas yatafarradu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vara isolerad består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, ra som skrivs och uttalas r och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vara isolerad

Alla bokstäver i vara isolerad

ﺗَﻔَﺮَّﺩَ
ﺗـ
ـﻔـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﻔـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺮ
ـﺪ
 
ta
t
fa
f
ra
r
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för vara isolerad består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﻔَﺮَّﺩَ och uttalas tafarrada.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för vara isolerad

tafa33ala blir tafarrada

Vi har sett att det arabiska ordet för vara isolerad skrivs ﺗَﻔَﺮَّﺩَ och uttalas tafarrada. Ordet följer mönstret verb form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ala och ordets rotbokstäver är f, r och d, blir ordet tafarrada.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som vara isolerad

Böjningsformer av vara isolerad

dåtid
nutid
han
tafarrada
ﺗَﻔَﺮَّﺩَ
han - dåtid
yatafarradu
ﻳَﺘَﻔَﺮَّﺩُ
han - nutid
hon
tafarradat
ﺗَﻔَﺮَّﺩَﺕ
hon - dåtid
tatafarradu
ﺗَﺘَﻔَﺮَّﺩُ
hon - nutid
jag
tafarradtu
ﺗَﻔَﺮَّﺩﺕُ
jag - dåtid
'atafarradu
ﺃَﺗَﻔَﺮَّﺩُ
jag - nutid