Arabiska för isolera

'afrada
ﺃَﻓﺮَﺩَ
isolera – dåtid han
yufridu
ﻳُﻔﺮِﺩُ
isolera – nutid han

Det arabiska verbet för att isolera skrivs ﺃَﻓﺮَﺩَ och uttalas 'afrada i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻔﺮِﺩُ och uttalas yufridu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet isolera består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, ra som skrivs och uttalas r och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med isolera

Alla bokstäver i isolera

ﺃَﻓﺮَﺩَ
ﻓـ
ـﺮ
 
ﻓـ
ـﺮ
 
ـﺄ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺮ
ـﺪ
 
alif hamza
'
fa
f
ra
r
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för isolera består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺃَﻓﺮَﺩَ och uttalas 'afrada.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för isolera

'af3ala blir 'afrada

Vi har sett att det arabiska ordet för isolera skrivs ﺃَﻓﺮَﺩَ och uttalas 'afrada. Ordet följer mönstret verb form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen 'af3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är 'af3ala och ordets rotbokstäver är f, r och d, blir ordet 'afrada.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som isolera

Böjningsformer av isolera

dåtid
nutid
han
'afrada
ﺃَﻓﺮَﺩَ
han - dåtid
yufridu
ﻳُﻔﺮِﺩُ
han - nutid
hon
'afradat
ﺃَﻓﺮَﺩَﺕ
hon - dåtid
tufridu
ﺗُﻔﺮِﺩُ
hon - nutid
jag
'afradtu
ﺃَﻓﺮَﺩﺕُ
jag - dåtid
'ufridu
ﺃُﻓﺮِﺩُ
jag - nutid