Arabiska för isolera

istafrada
ﺍِﺳﺘَﻔﺮَﺩَ
isolera – dåtid han
yastafridu
ﻳَﺴﺘَﻔﺮِﺩُ
isolera – nutid han

Det arabiska verbet för att isolera skrivs ﺍِﺳﺘَﻔﺮَﺩَ och uttalas istafrada i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺴﺘَﻔﺮِﺩُ och uttalas yastafridu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet isolera består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, ra som skrivs och uttalas r och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med isolera

Alla bokstäver i isolera

ﺍِﺳﺘَﻔﺮَﺩَ
ﺳـ
ـﺘـ
ـﻔـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﺘـ
ـﻔـ
ـﺮ
 
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺮ
ـﺪ
 
alef
sin
s
ta
t
fa
f
ra
r
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för isolera består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﺳﺘَﻔﺮَﺩَ och uttalas istafrada.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för isolera

istaf3ala blir istafrada

Vi har sett att det arabiska ordet för isolera skrivs ﺍِﺳﺘَﻔﺮَﺩَ och uttalas istafrada. Ordet följer mönstret verb form 10. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen istaf3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är istaf3ala och ordets rotbokstäver är f, r och d, blir ordet istafrada.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som isolera

Böjningsformer av isolera

dåtid
nutid
han
istafrada
ﺍِﺳﺘَﻔﺮَﺩَ
han - dåtid
yastafridu
ﻳَﺴﺘَﻔﺮِﺩُ
han - nutid
hon
istafradat
ﺍِﺳﺘَﻔﺮَﺩَﺕ
hon - dåtid
tastafridu
ﺗَﺴﺘَﻔﺮِﺩُ
hon - nutid
jag
istafradtu
ﺍِﺳﺘَﻔﺮَﺩﺕُ
jag - dåtid
'astafridu
ﺃَﺳﺘَﻔﺮِﺩُ
jag - nutid