Arabiska för kräva

istalzama
ﺍِﺳﺘَﻠﺰَﻡَ
kräva – dåtid han
yastalzimu
ﻳَﺴﺘَﻠﺰِﻡُ
kräva – nutid han

Det arabiska verbet för att kräva skrivs ﺍِﺳﺘَﻠﺰَﻡَ och uttalas istalzama i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺴﺘَﻠﺰِﻡُ och uttalas yastalzimu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kräva består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, zayn som skrivs och uttalas z och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kräva

Alla bokstäver i kräva

ﺍِﺳﺘَﻠﺰَﻡَ
ﺳـ
ـﺘـ
ـﻠـ
ـﺰ
 
ﺳـ
ـﺘـ
ـﻠـ
ـﺰ
 
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺰ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
alef
sin
s
ta
t
lam
l
zayn
z
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för kräva består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﺳﺘَﻠﺰَﻡَ och uttalas istalzama.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kräva

istaf3ala blir istalzama

Vi har sett att det arabiska ordet för kräva skrivs ﺍِﺳﺘَﻠﺰَﻡَ och uttalas istalzama. Ordet följer mönstret verb form 10. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen istaf3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är istaf3ala och ordets rotbokstäver är l, z och m, blir ordet istalzama.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kräva

Böjningsformer av kräva

dåtid
nutid
han
istalzama
ﺍِﺳﺘَﻠﺰَﻡَ
han - dåtid
yastalzimu
ﻳَﺴﺘَﻠﺰِﻡُ
han - nutid
hon
istalzamat
ﺍِﺳﺘَﻠﺰَﻣَﺖ
hon - dåtid
tastalzimu
ﺗَﺴﺘَﻠﺰِﻡُ
hon - nutid
jag
istalzamtu
ﺍِﺳﺘَﻠﺰَﻣﺖُ
jag - dåtid
'astalzimu
ﺃَﺳﺘَﻠﺰِﻡُ
jag - nutid