Arabiska för forskare

3aalim
ﻋَﺎﻟِﻢ
forskare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för forskare uttalas 3aalim och skrivs ﻋَﺎﻟِﻢ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns forskare i:

3ulamaa'
ﻋُﻠَﻤَﺎﺀ
forskare – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet forskare består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, lam som skrivs och uttalas l och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med forskare

Alla bokstäver i forskare

ﻋَﺎﻟِﻢ
ﻋـ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻢ
 
ﻋـ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻢ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ayn
3
alef
lam
l
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för forskare består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﺎﻟِﻢ och uttalas 3aalim.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för forskare

faa3il blir 3aalim

Vi har sett att det arabiska ordet för forskare skrivs ﻋَﺎﻟِﻢ och uttalas 3aalim. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är 3, l och m, blir ordet 3aalim.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som forskare