Arabiska för förlamning

shalal
ﺷَﻠَﻞ
förlamning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för förlamning uttalas shalal och skrivs ﺷَﻠَﻞ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förlamning består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs ﺵ och uttalas sh, lam som skrivs ﻝ och uttalas l och lam som skrivs ﻝ och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förlamning

Alla bokstäver i förlamning

ﺷَﻠَﻞ
ﺷـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ﺷـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
shin
sh
lam
l
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för förlamning består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺷَﻠَﻞ och uttalas shalal.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver