Arabiska för vattenfall

shallaal
ﺷَﻠَّﺎﻝ
vattenfall – maskulinum singular

Det arabiska ordet för vattenfall uttalas shallaal och skrivs ﺷَﻠَّﺎﻝ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv.
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vattenfall består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, lam som skrivs och uttalas l och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vattenfall

Alla bokstäver i vattenfall

ﺷَﻠَّﺎﻝ
ﺷـ
ـﻠـ
ـﺎ
 
ﺷـ
ـﻠـ
ـﺎ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
shin
sh
lam
l
alef
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för vattenfall består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l. Ordet skrivs därför ﺷَﻠَّﺎﻝ och uttalas shallaal.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver