Arabiska för berusad

sakraan
ﺳَﻜﺮَﺍﻥ
berusad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för berusad uttalas sakraan och skrivs ﺳَﻜﺮَﺍﻥ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet berusad består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, kaf som skrivs och uttalas k och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med berusad

Alla bokstäver i berusad

ﺳَﻜﺮَﺍﻥ
ﺳـ
ـﻜـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﻜـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﺮ
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
sin
s
kaf
k
ra
r
alef
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för berusad består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven nun som skrivs ﻥ och uttalas n. Ordet skrivs därför ﺳَﻜﺮَﺍﻥ och uttalas sakraan.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver