Arabiska för lidande, skada

'iSaaba
ﺇِﺻَﺎﺑَﺔ
lidande, skada – maskulinum singular

Det arabiska ordet för lidande, skada uttalas 'iSaaba och skrivs ﺇِﺻَﺎﺑَﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet lidande, skada består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, waw som skrivs och uttalas w och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med lidande, skada

Alla bokstäver i lidande, skada

ﺇِﺻَﺎﺑَﺔ
ﺻـ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺔ
 
ﺻـ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺔ
 
ـﺈ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺔ
 
alif hamza
'
Sad
S
alef
beh
b
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för lidande, skada består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺇ och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺇِﺻَﺎﺑَﺔ och uttalas 'iSaaba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver