Arabiska för snäv, trång

Dayyiq
ﺿَﻴِّﻖ
snäv, trång – maskulinum singular

Det arabiska ordet för snäv, trång uttalas Dayyiq och skrivs ﺿَﻴِّﻖ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv.

Så används ordet snäv, trång

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet snäv, trång består av de arabiska bokstäverna Dad som skrivs och uttalas D, ya som skrivs och uttalas y och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med snäv, trång

Alla bokstäver i snäv, trång

ﺿَﻴِّﻖ
ﺿـ
ـﻴـ
ـﻖ
 
ﺿـ
ـﻴـ
ـﻖ
 
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
Dad
D
ya
y
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för snäv, trång består av: Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ﺿـ ) och uttalas D. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q. Ordet skrivs därför ﺿَﻴِّﻖ och uttalas Dayyiq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver