Arabiska för botfärdig, ångerfull

taa'ib
ﺗَﺎﺋِﺐ
botfärdig, ångerfull – maskulinum singular

Det arabiska ordet för botfärdig, ångerfull uttalas taa'ib och skrivs ﺗَﺎﺋِﺐ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet botfärdig, ångerfull består av de arabiska bokstäverna ta som skrivs och uttalas t, waw som skrivs och uttalas w och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med botfärdig, ångerfull

Alla bokstäver i botfärdig, ångerfull

ﺗَﺎﺋِﺐ
ﺗـ
ـﺎ
ﺋـ
ـﺐ
 
ﺗـ
ـﺎ
ﺋـ
ـﺐ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺎ
ﺋـ
ـﺌـ
ـﺊ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
ta
t
alef
'
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för botfärdig, ångerfull består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven som skrivs ﺉ (här som ﺋـ ) och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﺎﺋِﺐ och uttalas taa'ib.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver