Arabiska för botgörelse, ånger

tawba
ﺗَﻮﺑَﺔ
botgörelse, ånger – femininum singular

Det arabiska ordet för botgörelse, ånger uttalas tawba och skrivs ﺗَﻮﺑَﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet botgörelse, ånger består av de arabiska bokstäverna ta som skrivs och uttalas t, waw som skrivs och uttalas w och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med botgörelse, ånger

Alla bokstäver i botgörelse, ånger

ﺗَﻮﺑَﺔ
ﺗـ
ـﻮ
ﺑـ
ـﺔ
 
ﺗـ
ـﻮ
ﺑـ
ـﺔ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﻮ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺔ
 
ta
t
waw
w
beh
b
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för botgörelse, ånger består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺗَﻮﺑَﺔ och uttalas tawba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för botgörelse, ånger

fa3la blir tawba

Vi har sett att det arabiska ordet för botgörelse, ånger skrivs ﺗَﻮﺑَﺔ och uttalas tawba. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3la och ordets rotbokstäver är t, w och b, blir ordet tawba.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som botgörelse, ånger