Böjningsformer av verbet 'att klämta, ringa, slÃ¥'


nutid
dåtid
subjunktiv
jussiv
jag
'adaqqu
أَدَقُّ
jag - nutid
daqaqtu
دَقَقتُ
jag - dåtid
'adaqqa
أَدَقَّ
jag - subjunktiv
'adaqqa
أَدَقَّ
jag - jussiv
du (m)
tadaqqu
تَدَقُّ
du (m) - nutid
daqaqta
دَقَقتَ
du (m) - dåtid
tadaqqa
تَدَقَّ
du (m) - subjunktiv
tadaqqa
تَدَقَّ
du (m) - jussiv
du (f)
tadaqqiina
تَدَقِّينَ
du (f) - nutid
daqaqti
دَقَقتِ
du (f) - dåtid
tadaqqii
تَدَقِّي
du (f) - subjunktiv
tadaqqii
تَدَقِّي
du (f) - jussiv
han
yadaqqu
يَدَقُّ
han - nutid
daqqa
دَقَّ
han - dåtid
yadaqqa
يَدَقَّ
han - subjunktiv
yadaqqa
يَدَقَّ
han - jussiv
hon
tadaqqu
تَدَقُّ
hon - nutid
daqqat
دَقَّت
hon - dåtid
tadaqqa
تَدَقَّ
hon - subjunktiv
tadaqqa
تَدَقَّ
hon - jussiv
vi
nadaqqu
نَدَقُّ
vi - nutid
daqaqnaa
دَقَقنَا
vi - dåtid
nadaqqa
نَدَقَّ
vi - subjunktiv
nadaqqa
نَدَقَّ
vi - jussiv
ni (m)
tadaqquuna
تَدَقُّونَ
ni (m) - nutid
daqaqtum
دَقَقتُم
ni (m) - dåtid
tadaqquu
تَدَقُّوا
ni (m) - subjunktiv
tadaqquu
تَدَقُّوا
ni (m) - jussiv
ni (f)
tadqaqna
تَدقَقنَ
ni (f) - nutid
daqaqtunna
دَقَقتُنَّ
ni (f) - dåtid
tadqaqna
تَدقَقنَ
ni (f) - subjunktiv
tadqaqna
تَدقَقنَ
ni (f) - jussiv
de (m)
yadaqquuna
يَدَقُّونَ
de (m) - nutid
daqquu
دَقُّوا
de (m) - dåtid
yadaqquu
يَدَقُّوا
de (m) - subjunktiv
yadaqquu
يَدَقُّوا
de (m) - jussiv
de (f)
yadqaqna
يَدقَقنَ
de (f) - nutid
daqaqna
دَقَقنَ
de (f) - dåtid
yadqaqna
يَدقَقنَ
de (f) - subjunktiv
yadqaqna
يَدقَقنَ
de (f) - jussiv
ni två
tadaqqaani
تَدَقَّانِ
ni två - nutid
daqaqtumaa
دَقَقتُمَا
ni två - dåtid
tadaqqaa
تَدَقَّا
ni två - subjunktiv
tadaqqaa
تَدَقَّا
ni två - jussiv
de två (m)
yadaqqaani
يَدَقَّانِ
de två (m) - nutid
daqaqaa
دَقَقَا
de två (m) - dåtid
yadaqqaa
يَدَقَّا
de två (m) - subjunktiv
yadaqqaa
يَدَقَّا
de två (m) - jussiv
de två (f)
tadaqqaani
تَدَقَّانِ
de två (f) - nutid
daqaqataa
دَقَقَتَا
de två (f) - dåtid
tadaqqaa
تَدَقَّا
de två (f) - subjunktiv
tadaqqaa
تَدَقَّا
de två (f) - jussiv

Imperativ

du (m)
duqqa
دُقَّ
du (m) - imperativ
du (f)
duqqii
دُقِّي
du (f) - imperativ
du (dual)
duqqaa
دُقَّا
du (dual) - imperativ
ni (m)
duqquu
دُقُّوا
ni (m) - imperativ
ni (f)
'udquqna
أُدقُقنَ
ni (f) - imperativ

Verb i dåtid böjs genom att slutet ändras.

Verb i nutid böjs genom att både början och slutet av ordet ändras.

Den vanligaste nutidsformen är imperfekt indikativ, den kallas jag bara nutid i tabellen ovan.

Subjunktiv (som även kallas imperfekt subjunkiv) används efter subjunktivpartiklarna att och kommer inte att.

Jussiv (som även kallas imperfekt jussiv) används bland annat efter partikeln lam för att negera dåtid.

Imperativ används vid uppmaningar.