Arabiska för gissa

khammana
ﺧَﻤَّﻦَ
gissa – dåtid han
yukhamminu
ﻳُﺨَﻤِّﻦُ
gissa – nutid han

Det arabiska verbet för att gissa skrivs ﺧَﻤَّﻦَ och uttalas khammana i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺨَﻤِّﻦُ och uttalas yukhamminu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet gissa består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs ﺥ och uttalas kh, mim som skrivs ﻡ och uttalas m och nun som skrivs ﻥ och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med gissa

Alla bokstäver i gissa

ﺧَﻤَّﻦَ
ﺧـ
ـﻤـ
ـﻦ
 
ﺧـ
ـﻤـ
ـﻦ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
kha
kh
mim
m
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för gissa består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺧَﻤَّﻦَ och uttalas khammana.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av gissa

dåtid
nutid
han
khammana
ﺧَﻤَّﻦَ
han - dåtid
yukhamminu
ﻳُﺨَﻤِّﻦُ
han - nutid
hon
khammanat
ﺧَﻤَّﻨَﺖ
hon - dåtid
tukhamminu
ﺗُﺨَﻤِّﻦُ
hon - nutid
jag
khammantu
ﺧَﻤَّﻨﺖُ
jag - dåtid
'ukhamminu
ﺃُﺧَﻤِّﻦُ
jag - nutid