Arabiska för kritik

intiqaad
ﺍِﻧﺘِﻘَﺎﺩ
kritik – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kritik uttalas intiqaad och skrivs ﺍِﻧﺘِﻘَﺎﺩ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns kritik i:

intiqaadaat
ﺍِﻧﺘِﻘَﺎﺩَﺍﺕ
kritik – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kritik består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs ﻥ och uttalas n, qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och dal som skrivs ﺩ och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kritik

Alla bokstäver i kritik

ﺍِﻧﺘِﻘَﺎﺩ
ﻧـ
ـﺘـ
ـﻘـ
ـﺎ
 
ﻧـ
ـﺘـ
ـﻘـ
ـﺎ
 
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺎ
ـﺪ
 
alef
nun
n
ta
t
qaf
q
alef
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för kritik består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﻧﺘِﻘَﺎﺩ och uttalas intiqaad.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kritik

ifti3aal blir intiqaad

Vi har sett att det arabiska ordet för kritik skrivs ﺍِﻧﺘِﻘَﺎﺩ och uttalas intiqaad. Ordet följer mönstret verbalnomen form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen ifti3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är ifti3aal och ordets rotbokstäver är n, q och d, blir ordet intiqaad.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kritik