Arabiska för ok

Hasanan
ﺣَﺴَﻨﺎً
ok – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ok uttalas Hasanan och skrivs ﺣَﺴَﻨﺎً.

Om ljudfilerna
Ordklass: adverb.
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ok består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs ﺡ och uttalas H, sin som skrivs ﺱ och uttalas s och nun som skrivs ﻥ och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ok

Alla bokstäver i ok

ﺣَﺴَﻨﺎً
ﺣـ
ـﺴـ
ـﻨـ
ـﺎ
 
ﺣـ
ـﺴـ
ـﻨـ
ـﺎ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺎ
 
Ha
H
sin
s
nun
n
alef
 
 
Det arabiska ordet för ok består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Tecknet an. Ordet skrivs därför ﺣَﺴَﻨﺎً och uttalas Hasanan.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver