Arabiska för bra

Hasan
ﺣَﺴَﻦ
bra – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bra uttalas Hasan och skrivs ﺣَﺴَﻦ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns bra i:

Hisaan
ﺣِﺴَﺎﻥ
bra – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet bra

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bra består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, sin som skrivs och uttalas s och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bra

Alla bokstäver i bra

ﺣَﺴَﻦ
ﺣـ
ـﺴـ
ـﻦ
 
ﺣـ
ـﺴـ
ـﻦ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
Ha
H
sin
s
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för bra består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣَﺴَﻦ och uttalas Hasan.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bra

fa3al blir Hasan

Vi har sett att det arabiska ordet för bra skrivs ﺣَﺴَﻦ och uttalas Hasan. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är H, s och n, blir ordet Hasan.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bra