Arabiska för välgörenhet

Hasana
ﺣَﺴَﻨَﺔ
välgörenhet – femininum singular

Det arabiska ordet för välgörenhet uttalas Hasana och skrivs ﺣَﺴَﻨَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns välgörenhet i:

Hasanaat
ﺣَﺴَﻨَﺎﺕ
välgörenhet – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet välgörenhet består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, sin som skrivs och uttalas s och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med välgörenhet

Alla bokstäver i välgörenhet

ﺣَﺴَﻨَﺔ
ﺣـ
ـﺴـ
ـﻨـ
ـﺔ
 
ﺣـ
ـﺴـ
ـﻨـ
ـﺔ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺔ
 
Ha
H
sin
s
nun
n
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för välgörenhet består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺣَﺴَﻨَﺔ och uttalas Hasana.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för välgörenhet

fa3ala blir Hasana

Vi har sett att det arabiska ordet för välgörenhet skrivs ﺣَﺴَﻨَﺔ och uttalas Hasana. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är H, s och n, blir ordet Hasana.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som välgörenhet