Arabiska för godkännande

istiHsaan
ﺍِﺳﺘِﺤﺴَﺎﻥ
godkännande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för godkännande uttalas istiHsaan och skrivs ﺍِﺳﺘِﺤﺴَﺎﻥ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet godkännande består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, sin som skrivs och uttalas s och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med godkännande

Alla bokstäver i godkännande

ﺍِﺳﺘِﺤﺴَﺎﻥ
ﺳـ
ـﺘـ
ـﺤـ
ـﺴـ
ـﺎ
 
ﺳـ
ـﺘـ
ـﺤـ
ـﺴـ
ـﺎ
 
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
alef
sin
s
ta
t
Ha
H
sin
s
alef
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för godkännande består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven nun som skrivs ﻥ och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﺳﺘِﺤﺴَﺎﻥ och uttalas istiHsaan.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för godkännande

istif3aal blir istiHsaan

Vi har sett att det arabiska ordet för godkännande skrivs ﺍِﺳﺘِﺤﺴَﺎﻥ och uttalas istiHsaan. Ordet följer mönstret verbalnomen form 10. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen istif3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är istif3aal och ordets rotbokstäver är H, s och n, blir ordet istiHsaan.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som godkännande