Arabiska för godkänna, uppskatta

istaHsana
ﺍِﺳﺘَﺤﺴَﻦَ
godkänna, uppskatta – dåtid han
yastaHsinu
ﻳَﺴﺘَﺤﺴِﻦُ
godkänna, uppskatta – nutid han

Det arabiska verbet för att godkänna, uppskatta skrivs ﺍِﺳﺘَﺤﺴَﻦَ och uttalas istaHsana i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺴﺘَﺤﺴِﻦُ och uttalas yastaHsinu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet godkänna, uppskatta består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, sin som skrivs och uttalas s och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med godkänna, uppskatta

Alla bokstäver i godkänna, uppskatta

ﺍِﺳﺘَﺤﺴَﻦَ
ﺳـ
ـﺘـ
ـﺤـ
ـﺴـ
ـﻦ
 
ﺳـ
ـﺘـ
ـﺤـ
ـﺴـ
ـﻦ
 
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
alef
sin
s
ta
t
Ha
H
sin
s
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för godkänna, uppskatta består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﺳﺘَﺤﺴَﻦَ och uttalas istaHsana.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för godkänna, uppskatta

istaf3ala blir istaHsana

Vi har sett att det arabiska ordet för godkänna, uppskatta skrivs ﺍِﺳﺘَﺤﺴَﻦَ och uttalas istaHsana. Ordet följer mönstret verb form 10. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen istaf3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är istaf3ala och ordets rotbokstäver är H, s och n, blir ordet istaHsana.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som godkänna, uppskatta

Böjningsformer av godkänna, uppskatta

dåtid
nutid
han
istaHsana
ﺍِﺳﺘَﺤﺴَﻦَ
han - dåtid
yastaHsinu
ﻳَﺴﺘَﺤﺴِﻦُ
han - nutid
hon
istaHsanat
ﺍِﺳﺘَﺤﺴَﻨَﺖ
hon - dåtid
tastaHsinu
ﺗَﺴﺘَﺤﺴِﻦُ
hon - nutid
jag
istaHsantu
ﺍِﺳﺘَﺤﺴَﻨﺖُ
jag - dåtid
'astaHsinu
ﺃَﺳﺘَﺤﺴِﻦُ
jag - nutid