Arabiska för förbättra

taHassana
ﺗَﺤَﺴَّﻦَ
förbättra – dåtid han
yataHassanu
ﻳَﺘَﺤَﺴَّﻦُ
förbättra – nutid han

Det arabiska verbet för att förbättra skrivs ﺗَﺤَﺴَّﻦَ och uttalas taHassana i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﺤَﺴَّﻦُ och uttalas yataHassanu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet förbättra

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förbättra består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, sin som skrivs och uttalas s och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förbättra

Alla bokstäver i förbättra

ﺗَﺤَﺴَّﻦَ
ﺗـ
ـﺤـ
ـﺴـ
ـﻦ
 
ﺗـ
ـﺤـ
ـﺴـ
ـﻦ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
ta
t
Ha
H
sin
s
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för förbättra består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﺤَﺴَّﻦَ och uttalas taHassana.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för förbättra

tafa33ala blir taHassana

Vi har sett att det arabiska ordet för förbättra skrivs ﺗَﺤَﺴَّﻦَ och uttalas taHassana. Ordet följer mönstret verb form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ala och ordets rotbokstäver är H, s och n, blir ordet taHassana.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som förbättra

Böjningsformer av förbättra

dåtid
nutid
han
taHassana
ﺗَﺤَﺴَّﻦَ
han - dåtid
yataHassanu
ﻳَﺘَﺤَﺴَّﻦُ
han - nutid
hon
taHassanat
ﺗَﺤَﺴَّﻨَﺖ
hon - dåtid
tataHassanu
ﺗَﺘَﺤَﺴَّﻦُ
hon - nutid
jag
taHassantu
ﺗَﺤَﺴَّﻨﺖُ
jag - dåtid
'ataHassanu
ﺃَﺗَﺤَﺴَّﻦُ
jag - nutid