Arabiska för utgång

makhraj
ﻣَﺨﺮَﺝ
utgång – maskulinum singular

Det arabiska ordet för utgång uttalas makhraj och skrivs ﻣَﺨﺮَﺝ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns utgång i:

makhaarij
ﻣَﺨَﺎﺭِﺝ
utgång – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: plats- och tidsnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet utgång består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, ra som skrivs och uttalas r och jim som skrivs och uttalas j. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med utgång

Alla bokstäver i utgång

ﻣَﺨﺮَﺝ
ﻣـ
ـﺨـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺨـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﺮ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
 
mim
m
kha
kh
ra
r
jim
j
 
 
Det arabiska ordet för utgång består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺨـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ och uttalas j och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺨﺮَﺝ och uttalas makhraj.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver