Arabiska för genomförande, utfrågning, utredning

taHqiiq
ﺗَﺤﻘِﻴﻖ
genomförande, utfrågning, utredning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för genomförande, utfrågning, utredning uttalas taHqiiq och skrivs ﺗَﺤﻘِﻴﻖ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns genomförande, utfrågning, utredning i:

taHqiiqaat
ﺗَﺤﻘِﻴﻘَﺎﺕ
genomförande, utfrågning, utredning – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet genomförande, utfrågning, utredning

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet genomförande, utfrågning, utredning består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, qaf som skrivs och uttalas q och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med genomförande, utfrågning, utredning

Alla bokstäver i genomförande, utfrågning, utredning

ﺗَﺤﻘِﻴﻖ
ﺗـ
ـﺤـ
ـﻘـ
ـﻴـ
ـﻖ
 
ﺗـ
ـﺤـ
ـﻘـ
ـﻴـ
ـﻖ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
ta
t
Ha
H
qaf
q
ya
y
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för genomförande, utfrågning, utredning består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﺤﻘِﻴﻖ och uttalas taHqiiq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver