Arabiska för änkling

'armal
ﺃَﺭﻣَﻞ
änkling – maskulinum singular

Det arabiska ordet för änkling uttalas 'armal och skrivs ﺃَﺭﻣَﻞ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns änkling i:

'armala
ﺃَﺭﻣَﻠَﺔ
änkling – femininum singular
Ordklass: substantiv. Mönster: färger

Så används ordet änkling

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet änkling består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, mim som skrivs och uttalas m och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med änkling

Alla bokstäver i änkling

ﺃَﺭﻣَﻞ
ﻣـ
ـﻞ
 
ﻣـ
ـﻞ
 
ـﺄ
ـﺮ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
alif hamza
'
ra
r
mim
m
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för änkling består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺃَﺭﻣَﻞ och uttalas 'armal.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för änkling

'af3al blir 'armal

Vi har sett att det arabiska ordet för änkling skrivs ﺃَﺭﻣَﻞ och uttalas 'armal. Ordet följer mönstret färger. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen 'af3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är 'af3al och ordets rotbokstäver är r, m och l, blir ordet 'armal.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som änkling