Böjningsformer av verbet 'att konversera'


nutid
dåtid
subjunktiv
jussiv
jag
'atakhaaTabu
أَتَخَاطَبُ
jag - nutid
takhaaTabtu
تَخَاطَبتُ
jag - dåtid
'atakhaaTab
أَتَخَاطَب
jag - subjunktiv
'atakhaaTab
أَتَخَاطَب
jag - jussiv
du (m)
tatakhaaTabu
تَتَخَاطَبُ
du (m) - nutid
takhaaTabta
تَخَاطَبتَ
du (m) - dåtid
tatakhaaTab
تَتَخَاطَب
du (m) - subjunktiv
tatakhaaTab
تَتَخَاطَب
du (m) - jussiv
du (f)
tatakhaaTabiina
تَتَخَاطَبِينَ
du (f) - nutid
takhaaTabti
تَخَاطَبتِ
du (f) - dåtid
tatakhaaTabii
تَتَخَاطَبِي
du (f) - subjunktiv
tatakhaaTabii
تَتَخَاطَبِي
du (f) - jussiv
han
yatakhaaTabu
يَتَخَاطَبُ
han - nutid
takhaaTaba
تَخَاطَبَ
han - dåtid
yatakhaaTab
يَتَخَاطَب
han - subjunktiv
yatakhaaTab
يَتَخَاطَب
han - jussiv
hon
tatakhaaTabu
تَتَخَاطَبُ
hon - nutid
takhaaTabat
تَخَاطَبَت
hon - dåtid
tatakhaaTab
تَتَخَاطَب
hon - subjunktiv
tatakhaaTab
تَتَخَاطَب
hon - jussiv
vi
natakhaaTabu
نَتَخَاطَبُ
vi - nutid
takhaaTabnaa
تَخَاطَبنَا
vi - dåtid
natakhaaTab
نَتَخَاطَب
vi - subjunktiv
natakhaaTab
نَتَخَاطَب
vi - jussiv
ni (m)
tatakhaaTabuuna
تَتَخَاطَبُونَ
ni (m) - nutid
takhaaTabtum
تَخَاطَبتُم
ni (m) - dåtid
tatakhaaTabuu
تَتَخَاطَبُوا
ni (m) - subjunktiv
tatakhaaTabuu
تَتَخَاطَبُوا
ni (m) - jussiv
ni (f)
tatakhaaTabna
تَتَخَاطَبنَ
ni (f) - nutid
takhaaTabtunna
تَخَاطَبتُنَّ
ni (f) - dåtid
tatakhaaTabna
تَتَخَاطَبنَ
ni (f) - subjunktiv
tatakhaaTabna
تَتَخَاطَبنَ
ni (f) - jussiv
de (m)
yatakhaaTabuuna
يَتَخَاطَبُونَ
de (m) - nutid
takhaaTabuu
تَخَاطَبُوا
de (m) - dåtid
yatakhaaTabuu
يَتَخَاطَبُوا
de (m) - subjunktiv
yatakhaaTabuu
يَتَخَاطَبُوا
de (m) - jussiv
de (f)
yatakhaaTabna
يَتَخَاطَبنَ
de (f) - nutid
takhaaTabna
تَخَاطَبنَ
de (f) - dåtid
yatakhaaTabna
يَتَخَاطَبنَ
de (f) - subjunktiv
yatakhaaTabna
يَتَخَاطَبنَ
de (f) - jussiv
ni två
tatakhaaTabaani
تَتَخَاطَبَانِ
ni två - nutid
takhaaTabtumaa
تَخَاطَبتُمَا
ni två - dåtid
tatakhaaTabaa
تَتَخَاطَبَا
ni två - subjunktiv
tatakhaaTabaa
تَتَخَاطَبَا
ni två - jussiv
de två (m)
yatakhaaTabaani
يَتَخَاطَبَانِ
de två (m) - nutid
takhaaTabaa
تَخَاطَبَا
de två (m) - dåtid
yatakhaaTabaa
يَتَخَاطَبَا
de två (m) - subjunktiv
yatakhaaTabaa
يَتَخَاطَبَا
de två (m) - jussiv
de två (f)
tatakhaaTabaani
تَتَخَاطَبَانِ
de två (f) - nutid
takhaaTabataa
تَخَاطَبَتَا
de två (f) - dåtid
tatakhaaTabaa
تَتَخَاطَبَا
de två (f) - subjunktiv
tatakhaaTabaa
تَتَخَاطَبَا
de två (f) - jussiv

Verb i dåtid böjs genom att slutet ändras.

Verb i nutid böjs genom att både början och slutet av ordet ändras.

Den vanligaste nutidsformen är imperfekt indikativ, den kallas jag bara nutid i tabellen ovan.

Subjunktiv (som även kallas imperfekt subjunkiv) används efter subjunktivpartiklarna att och kommer inte att.

Jussiv (som även kallas imperfekt jussiv) används bland annat efter partikeln lam för att negera dåtid.

Imperativ används vid uppmaningar.