Arabiska för vara frånvarande

ghaaba
ﻏَﺎﺏَ
vara frånvarande – dåtid han
yaghiibu
ﻳَﻐِﻴﺐُ
vara frånvarande – nutid han

Det arabiska verbet för att vara frånvarande skrivs ﻏَﺎﺏَ och uttalas ghaaba i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻐِﻴﺐُ och uttalas yaghiibu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet vara frånvarande

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vara frånvarande består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, ya som skrivs och uttalas y och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vara frånvarande

Alla bokstäver i vara frånvarande

ﻏَﺎﺏَ
ﻏـ
ـﺎ
 
ﻏـ
ـﺎ
 
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
ghayn
gh
alef
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för vara frånvarande består av: Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻏَﺎﺏَ och uttalas ghaaba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av vara frånvarande

dåtid
nutid
han
ghaaba
ﻏَﺎﺏَ
han - dåtid
yaghiibu
ﻳَﻐِﻴﺐُ
han - nutid
hon
ghaabat
ﻏَﺎﺑَﺖ
hon - dåtid
taghiibu
ﺗَﻐِﻴﺐُ
hon - nutid
jag
ghibtu
ﻏِﺒﺖُ
jag - dåtid
'aghiibu
ﺃَﻏِﻴﺐُ
jag - nutid