Arabiska för lutande, lutning

munHadar
ﻣُﻨﺤَﺪَﺭ
lutande, lutning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för lutande, lutning uttalas munHadar och skrivs ﻣُﻨﺤَﺪَﺭ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns lutande, lutning i:

munHadaraat
ﻣُﻨﺤَﺪَﺭَﺍﺕ
lutande, lutning – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: passivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet lutande, lutning består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs ﺡ och uttalas H, dal som skrivs ﺩ och uttalas d och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med lutande, lutning

Alla bokstäver i lutande, lutning

ﻣُﻨﺤَﺪَﺭ
ﻣـ
ـﻨـ
ـﺤـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﻨـ
ـﺤـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺪ
ـﺮ
 
mim
m
nun
n
Ha
H
dal
d
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för lutande, lutning består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻨﺤَﺪَﺭ och uttalas munHadar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för lutande, lutning

munfa3al blir munHadar

Vi har sett att det arabiska ordet för lutande, lutning skrivs ﻣُﻨﺤَﺪَﺭ och uttalas munHadar. Ordet följer mönstret passivt particip form 7. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen munfa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är munfa3al och ordets rotbokstäver är H, d och r, blir ordet munHadar.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som lutande, lutning