Arabiska för gå ner

inHadara
ﺍِﻧﺤَﺪَﺭَ
gå ner – dåtid han
yanHadiru
ﻳَﻨﺤَﺪِﺭُ
gå ner – nutid han

Det arabiska verbet för att gå ner skrivs ﺍِﻧﺤَﺪَﺭَ och uttalas inHadara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻨﺤَﺪِﺭُ och uttalas yanHadiru. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet gå ner består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, dal som skrivs och uttalas d och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med gå ner

Alla bokstäver i gå ner

ﺍِﻧﺤَﺪَﺭَ
ﻧـ
ـﺤـ
ـﺪ
 
ﻧـ
ـﺤـ
ـﺪ
 
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺪ
ـﺮ
 
alef
nun
n
Ha
H
dal
d
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för gå ner består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﻧﺤَﺪَﺭَ och uttalas inHadara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för gå ner

infa3ala blir inHadara

Vi har sett att det arabiska ordet för gå ner skrivs ﺍِﻧﺤَﺪَﺭَ och uttalas inHadara. Ordet följer mönstret verb form 7. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen infa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är infa3ala och ordets rotbokstäver är H, d och r, blir ordet inHadara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som gå ner

Böjningsformer av gå ner

dåtid
nutid
han
inHadara
ﺍِﻧﺤَﺪَﺭَ
han - dåtid
yanHadiru
ﻳَﻨﺤَﺪِﺭُ
han - nutid
hon
inHadarat
ﺍِﻧﺤَﺪَﺭَﺕ
hon - dåtid
tanHadiru
ﺗَﻨﺤَﺪِﺭُ
hon - nutid
jag
inHadartu
ﺍِﻧﺤَﺪَﺭﺕُ
jag - dåtid
'anHadiru
ﺃَﻧﺤَﺪِﺭُ
jag - nutid