Arabiska för beteende

suluuk
ﺳُﻠُﻮﻙ
beteende – maskulinum singular

Det arabiska ordet för beteende uttalas suluuk och skrivs ﺳُﻠُﻮﻙ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet beteende består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, lam som skrivs och uttalas l och kaf som skrivs och uttalas k. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med beteende

Alla bokstäver i beteende

ﺳُﻠُﻮﻙ
ﺳـ
ـﻠـ
ـﻮ
 
ﺳـ
ـﻠـ
ـﻮ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﻮ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
 
sin
s
lam
l
waw
w
kaf
k
 
 
Det arabiska ordet för beteende består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ och uttalas k och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺳُﻠُﻮﻙ och uttalas suluuk.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för beteende

fu3uul blir suluuk

Vi har sett att det arabiska ordet för beteende skrivs ﺳُﻠُﻮﻙ och uttalas suluuk. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3uul och ordets rotbokstäver är s, l och k, blir ordet suluuk.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som beteende