Arabiska för tråd

silk
ﺳِﻠﻚ
tråd – maskulinum singular

Det arabiska ordet för tråd uttalas silk och skrivs ﺳِﻠﻚ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns tråd i:

'aslaak
ﺃَﺳﻠَﺎﻙ
tråd – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tråd består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, lam som skrivs och uttalas l och kaf som skrivs och uttalas k. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tråd

Alla bokstäver i tråd

ﺳِﻠﻚ
ﺳـ
ـﻠـ
ـﻚ
 
ﺳـ
ـﻠـ
ـﻚ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
 
sin
s
lam
l
kaf
k
 
 
Det arabiska ordet för tråd består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻚ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺳِﻠﻚ och uttalas silk.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för tråd

fi3l blir silk

Vi har sett att det arabiska ordet för tråd skrivs ﺳِﻠﻚ och uttalas silk. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3l och ordets rotbokstäver är s, l och k, blir ordet silk.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som tråd