Arabiska för följa

salaka
ﺳَﻠَﻚَ
följa – dåtid han
yasluku
ﻳَﺴﻠُﻚُ
följa – nutid han

Det arabiska verbet för att följa skrivs ﺳَﻠَﻚَ och uttalas salaka i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺴﻠُﻚُ och uttalas yasluku. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet följa består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, lam som skrivs och uttalas l och kaf som skrivs och uttalas k. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med följa

Alla bokstäver i följa

ﺳَﻠَﻚَ
ﺳـ
ـﻠـ
ـﻚ
 
ﺳـ
ـﻠـ
ـﻚ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
 
sin
s
lam
l
kaf
k
 
 
Det arabiska ordet för följa består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻚ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺳَﻠَﻚَ och uttalas salaka.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för följa

fa3ala blir salaka

Vi har sett att det arabiska ordet för följa skrivs ﺳَﻠَﻚَ och uttalas salaka. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är s, l och k, blir ordet salaka.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som följa

Böjningsformer av följa

dåtid
nutid
han
salaka
ﺳَﻠَﻚَ
han - dåtid
yasluku
ﻳَﺴﻠُﻚُ
han - nutid
hon
salakat
ﺳَﻠَﻜَﺖ
hon - dåtid
tasluku
ﺗَﺴﻠُﻚُ
hon - nutid
jag
salaktu
ﺳَﻠَﻜﺖُ
jag - dåtid
'asluku
ﺃَﺳﻠُﻚُ
jag - nutid