Arabiska för verklighet

waaqi3
ﻭَﺍﻗِﻊ
verklighet – maskulinum singular

Det arabiska ordet för verklighet uttalas waaqi3 och skrivs ﻭَﺍﻗِﻊ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet verklighet

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet verklighet består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, qaf som skrivs och uttalas q och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med verklighet

Alla bokstäver i verklighet

ﻭَﺍﻗِﻊ
ﻗـ
ـﻊ
 
ﻗـ
ـﻊ
 
ـﻮ
ـﺎ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
waw
w
alef
qaf
q
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för verklighet består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻭَﺍﻗِﻊ och uttalas waaqi3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för verklighet

faa3il blir waaqi3

Vi har sett att det arabiska ordet för verklighet skrivs ﻭَﺍﻗِﻊ och uttalas waaqi3. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är w, q och 3, blir ordet waaqi3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som verklighet