Arabiska för kommande, nästa

laaHiq
ﻟَﺎﺣِﻖ
kommande, nästa – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kommande, nästa uttalas laaHiq och skrivs ﻟَﺎﺣِﻖ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kommande, nästa består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, Ha som skrivs och uttalas H och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kommande, nästa

Alla bokstäver i kommande, nästa

ﻟَﺎﺣِﻖ
ﻟـ
ـﺎ
ﺣـ
ـﻖ
 
ﻟـ
ـﺎ
ﺣـ
ـﻖ
 
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺎ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
lam
l
alef
Ha
H
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för kommande, nästa består av: Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻟَﺎﺣِﻖ och uttalas laaHiq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kommande, nästa

faa3il blir laaHiq

Vi har sett att det arabiska ordet för kommande, nästa skrivs ﻟَﺎﺣِﻖ och uttalas laaHiq. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är l, H och q, blir ordet laaHiq.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kommande, nästa