Arabiska för annex, tillägg

mulHaq
ﻣُﻠﺤَﻖ
annex, tillägg – maskulinum singular

Det arabiska ordet för annex, tillägg uttalas mulHaq och skrivs ﻣُﻠﺤَﻖ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns annex, tillägg i:

malaaHiq
ﻣَﻠَﺎﺣِﻖ
annex, tillägg – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet annex, tillägg består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, Ha som skrivs och uttalas H och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med annex, tillägg

Alla bokstäver i annex, tillägg

ﻣُﻠﺤَﻖ
ﻣـ
ـﻠـ
ـﺤـ
ـﻖ
 
ﻣـ
ـﻠـ
ـﺤـ
ـﻖ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
mim
m
lam
l
Ha
H
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för annex, tillägg består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻠﺤَﻖ och uttalas mulHaq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för annex, tillägg

muf3al blir mulHaq

Vi har sett att det arabiska ordet för annex, tillägg skrivs ﻣُﻠﺤَﻖ och uttalas mulHaq. Ordet följer mönstret passivt particip form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen muf3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är muf3al och ordets rotbokstäver är l, H och q, blir ordet mulHaq.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som annex, tillägg