Böjningsformer av verbet 'att känna igen, lära känna'


nutid
dåtid
subjunktiv
jussiv
jag
'ata3arrafu
أَتَعَرَّفُ
jag - nutid
ta3arraftu
تَعَرَّفتُ
jag - dåtid
'ata3arraf
أَتَعَرَّف
jag - subjunktiv
'ata3arraf
أَتَعَرَّف
jag - jussiv
du (m)
tata3arrafu
تَتَعَرَّفُ
du (m) - nutid
ta3arrafta
تَعَرَّفتَ
du (m) - dåtid
tata3arraf
تَتَعَرَّف
du (m) - subjunktiv
tata3arraf
تَتَعَرَّف
du (m) - jussiv
du (f)
tata3arrafiina
تَتَعَرَّفِينَ
du (f) - nutid
ta3arrafti
تَعَرَّفتِ
du (f) - dåtid
tata3arrafii
تَتَعَرَّفِي
du (f) - subjunktiv
tata3arrafii
تَتَعَرَّفِي
du (f) - jussiv
han
yata3arrafu
يَتَعَرَّفُ
han - nutid
ta3arrafa
تَعَرَّفَ
han - dåtid
yata3arraf
يَتَعَرَّف
han - subjunktiv
yata3arraf
يَتَعَرَّف
han - jussiv
hon
tata3arrafu
تَتَعَرَّفُ
hon - nutid
ta3arrafat
تَعَرَّفَت
hon - dåtid
tata3arraf
تَتَعَرَّف
hon - subjunktiv
tata3arraf
تَتَعَرَّف
hon - jussiv
vi
nata3arrafu
نَتَعَرَّفُ
vi - nutid
ta3arrafnaa
تَعَرَّفنَا
vi - dåtid
nata3arraf
نَتَعَرَّف
vi - subjunktiv
nata3arraf
نَتَعَرَّف
vi - jussiv
ni (m)
tata3arrafuuna
تَتَعَرَّفُونَ
ni (m) - nutid
ta3arraftum
تَعَرَّفتُم
ni (m) - dåtid
tata3arrafuu
تَتَعَرَّفُوا
ni (m) - subjunktiv
tata3arrafuu
تَتَعَرَّفُوا
ni (m) - jussiv
ni (f)
tata3arrafna
تَتَعَرَّفنَ
ni (f) - nutid
ta3arraftunna
تَعَرَّفتُنَّ
ni (f) - dåtid
tata3arrafna
تَتَعَرَّفنَ
ni (f) - subjunktiv
tata3arrafna
تَتَعَرَّفنَ
ni (f) - jussiv
de (m)
yata3arrafuuna
يَتَعَرَّفُونَ
de (m) - nutid
ta3arrafuu
تَعَرَّفُوا
de (m) - dåtid
yata3arrafuu
يَتَعَرَّفُوا
de (m) - subjunktiv
yata3arrafuu
يَتَعَرَّفُوا
de (m) - jussiv
de (f)
yata3arrafna
يَتَعَرَّفنَ
de (f) - nutid
ta3arrafna
تَعَرَّفنَ
de (f) - dåtid
yata3arrafna
يَتَعَرَّفنَ
de (f) - subjunktiv
yata3arrafna
يَتَعَرَّفنَ
de (f) - jussiv
ni två
tata3arrafaani
تَتَعَرَّفَانِ
ni två - nutid
ta3arraftumaa
تَعَرَّفتُمَا
ni två - dåtid
tata3arrafaa
تَتَعَرَّفَا
ni två - subjunktiv
tata3arrafaa
تَتَعَرَّفَا
ni två - jussiv
de två (m)
yata3arrafaani
يَتَعَرَّفَانِ
de två (m) - nutid
ta3arrafaa
تَعَرَّفَا
de två (m) - dåtid
yata3arrafaa
يَتَعَرَّفَا
de två (m) - subjunktiv
yata3arrafaa
يَتَعَرَّفَا
de två (m) - jussiv
de två (f)
tata3arrafaani
تَتَعَرَّفَانِ
de två (f) - nutid
ta3arrafataa
تَعَرَّفَتَا
de två (f) - dåtid
tata3arrafaa
تَتَعَرَّفَا
de två (f) - subjunktiv
tata3arrafaa
تَتَعَرَّفَا
de två (f) - jussiv

Verb i dåtid böjs genom att slutet ändras.

Verb i nutid böjs genom att både början och slutet av ordet ändras.

Den vanligaste nutidsformen är imperfekt indikativ, den kallas jag bara nutid i tabellen ovan.

Subjunktiv (som även kallas imperfekt subjunkiv) används efter subjunktivpartiklarna att och kommer inte att.

Jussiv (som även kallas imperfekt jussiv) används bland annat efter partikeln lam för att negera dåtid.

Imperativ används vid uppmaningar.