Arabiska för versrad

bayt
ﺑَﻴﺖ
versrad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för versrad uttalas bayt och skrivs ﺑَﻴﺖ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns versrad i:

'abyaat
ﺃَﺑﻴَﺎﺕ
versrad – maskulinum plural
Kategori: poesi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet versrad består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, ya som skrivs och uttalas y och ta som skrivs och uttalas t. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med versrad

Alla bokstäver i versrad

ﺑَﻴﺖ
ﺑـ
ـﻴـ
ـﺖ
 
ﺑـ
ـﻴـ
ـﺖ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
 
beh
b
ya
y
ta
t
 
 
Det arabiska ordet för versrad består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺖ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺑَﻴﺖ och uttalas bayt.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för versrad

fa3l blir bayt

Vi har sett att det arabiska ordet för versrad skrivs ﺑَﻴﺖ och uttalas bayt. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är b, y och t, blir ordet bayt.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som versrad