Arabiska för spjut

rumH
ﺭُﻣﺢ
spjut – maskulinum singular

Det arabiska ordet för spjut uttalas rumH och skrivs ﺭُﻣﺢ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet spjut består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, mim som skrivs och uttalas m och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i spjut

ﺭُﻣﺢ
ﻣـ
ـﺢ
 
ﻣـ
ـﺢ
 
ـﺮ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
ra
r
mim
m
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för spjut består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺢ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺭُﻣﺢ och uttalas rumH.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för spjut

fu3l blir rumH

Vi har sett att det arabiska ordet för spjut skrivs ﺭُﻣﺢ och uttalas rumH. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3l och ordets rotbokstäver är r, m och H, blir ordet rumH.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som spjut