Arabiska för svärd

sayf
ﺳَﻴﻒ
svärd – maskulinum singular

Det arabiska ordet för svärd uttalas sayf och skrivs ﺳَﻴﻒ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns svärd i:

suyuuf
ﺳُﻴُﻮﻑ
svärd – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet svärd består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, ya som skrivs och uttalas y och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i svärd

ﺳَﻴﻒ
ﺳـ
ـﻴـ
ـﻒ
 
ﺳـ
ـﻴـ
ـﻒ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
sin
s
ya
y
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för svärd består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺳَﻴﻒ och uttalas sayf.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för svärd

fa3l blir sayf

Vi har sett att det arabiska ordet för svärd skrivs ﺳَﻴﻒ och uttalas sayf. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är s, y och f, blir ordet sayf.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som svärd