Arabiska för öken

baydaa'
ﺑَﻴﺪَﺍﺀ
öken – femininum singular

Det arabiska ordet för öken uttalas baydaa' och skrivs ﺑَﻴﺪَﺍﺀ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns öken i:

biyad
ﺑِﻴَﺪ
öken – femininum plural
Kategori: geografi
Ordklass: substantiv. Mönster: färger

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet öken består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, ya som skrivs och uttalas y och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med öken

Alla bokstäver i öken

ﺑَﻴﺪَﺍﺀ
ﺑـ
ـﻴـ
ـﺪ
 
ﺑـ
ـﻴـ
ـﺪ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺪ
ـﺎ
 
beh
b
ya
y
dal
d
alef
hamza
'
 
 
Det arabiska ordet för öken består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven hamza som skrivs ﺀ och uttalas '. Ordet skrivs därför ﺑَﻴﺪَﺍﺀ och uttalas baydaa'.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för öken

fa3laa' blir baydaa'

Vi har sett att det arabiska ordet för öken skrivs ﺑَﻴﺪَﺍﺀ och uttalas baydaa'. Ordet följer mönstret färger. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3laa' där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3laa' och ordets rotbokstäver är b, y och d, blir ordet baydaa'.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som öken